Abłamowicz, Elżbieta Anna

Urodzona w Warszawie, absolwentka filologii polskiej oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach debiutowała jako dziennikarka oraz w miesięczniku ‘Poezja’. Po wieloletnim pobycie za granicą pracowała jako dziennikarka i publicystka w magazynach kobiecych. Obecnie pracuje w szkołach średnich i wyższych jako nauczycielka i lektorka języka polskiego i angielskiego.

Abłamowicz przez wiele lat przebywała w środowisku firm rodzinnych i tradycji rzemieślniczych, które w latach 70-tych, były postrzegane jako enklawa kapitalistycznego dostatku. Firmy te prosperowały pomimo wielu ograniczeń urzędniczych i surowcowych w czasach PRL. Po Drugiej Wojnie Światowej tych odważnych pionierów odbudowy polskiego kapitalizmu nazywano pogardliwie ‘prywaciarzami’ lub ‘badylarzami’.  Niektóre z prywatnych firm lub warsztatów rzemieślniczych mogą do dziś poszczycić się długą tradycją rodzinną sięgającą czasów zaborów, poprzez wojny światowe czy trudny okres po Drugiej Wojnie Światowej.  Jak napisali Anna Zasiadczyk i Artur Krasicki w swojej książce opisującej dzieje trzynastu takich firm w Polsce: „Losy tych firm to także opowieść o Polsce współczesnej… Ludzie ci w Warszawie olśniewali europejskim rozmachem, ale też nie uniknęli nieszczęśliwych przemian ustrojowych”.  Niektórzy uwikłani w zagmatwane dzieje naszego kraju, dumni ze swojej roli w kontynuacji tradycji polskości i wolnego rynku, przetrwali do dziś. Większość ich firm jednak po 1989 roku upadła pod naporem absurdalnych przepisów, zagranicznych korporacji oraz konkurencji tanich towarów i usług.

Autorka w swoich sztukach, często w zabawny sposób, ukazuje absurdy i ułomności ludzi ze środowisk właścicieli firm czy pracowników korporacji oraz ich uwikłania osobiste lub biznesowe. Perypetie bohaterów tych sztuk często odzwierciedlają historie właścicieli firm, a także metody działania niektórych współczesnych biznesmenów.