Wołłejko, Magdalena vel Meggie W. Wrightt

Pisząc dla Telewizji, Magdalena Wołłejko posługiwała się pseudonimem Maciej Pisz, natomiast na afiszach teatralnych figuruje jako tajemnicza Angielka, Meggie W. Wrightt. Doświadczenie zdobyte na deskach sceny i wychowanie w rodzinie o bogatej tradycji aktorskiej pozwoliło autorce wykształcić niesamowitą wrażliwość na dialog.

Aktorka teatralna i filmowa, autorka sztuk  teatralnych,  związana od wielu lat z warszawskimi teatrami, specjalizującymi sie w sztukach komediowych i farsach (Kwadrat, Komedia, Teatr Na Woli/Teatr Dramatyczny, Capitol, Syrena). Pochodzi z rodziny o wieloletnich aktorskich tradycjach. W roku 1978 ukończyła warszawską PWST i została zaangażowana przez Edwarda Dziewońskiego do Teatru Kwadrat, gdzie wystąpiła w sumie w kilkunastu farsach. Zagrała również w kilkudziesięciu filmach fabularnych. Współpracowała z wieloma reżyserami, ale najlepsze swoje kreacje stworzyła w obrazach kinowych i telewizyjnych Stanisława Różewicza. W roku 1998 napisała swój pierwszy tekst Trzeci Król, który został zrealizowany przez Jana Kidawę-Błońskiego dla Programu Pierwszego Telewizji. W tym też czasie nawiązała literacką współpracę z Gambit Production, dla którego w sumie napisała kilkanaście scenariuszy do cyklu telewizyjnego „Taksówka Jedynki”. Od tego czasu wykorzystuje swoje sceniczne, komediowe doświadczenie pisząc scenariusze telewizyjne, filmowe, monologi, teksty piosenek, a przede wszystkim – sztuki teatralne. W roku 2003 miała miejsce premiera kultowej komedii Klub Hipochondryków. W roku 2012 została wydana książka Sztuki Wesołe, czyli Hipochondrycy i Porzucone – z tekstami i zdjęciami z trzech jej komedii, wystawionych w Warszawie i w Sydney.