Kurkowski, Michał

Ur. 1989 w Londynie. Tłumacz z języka angielskiego (Laura Wade, Connor McPherson, Steven Berkoff), student V roku Dramaturgii teatralnej na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. W 2011 roku został nagrodzony Stypendium Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w nauce, a w 2014 stypendium Rektora PWST. W 2012 pracował jako asystent Józefa Opalskiego przy realizacji przedstawienia Kochanek wg. Harolda Pintera w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. W tym samym roku wziął udział konferencji „East Meets West – West Meets East”, zorganizowanej w Mediolanie przez Teatr im. Juliusza Słowackiego i Piccolo Teatro w Mediolanie, a w ramach europejskiego programu Erasmus wyjechał na półroczne studia do JAMU w Brnie. W 2013 został asystentem Piotra Gruszczyńskiego podczas prób do Kabaretu Warszawskiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Na łamach miesięcznika literackiego Akant ukazywał się w numerach marzec – maj 2014 roku jego artykuł „Ja” - Wokół „Brzydkiego kaczątka” H. Ch. Andersena. W tym samym roku w lutym w Teatrze Polskim w Warszawie odbyło się czytanie Apokalipsy św. Jana wg jego scenariusza, a w ramach festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku pokazane zostało czytanie HamletaMaszyny w jego adaptacji. W maju 2015 odbyła się bardzo dobrze odebrana premiera monodramu Król na podstawie Króla-Ducha Juliusza Słowackiego według jego scenariusza stworzonego we współpracy z reżyser spektaklu Małgorzatą Warsicką w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Pracował jako asystent Andrzeja Chyry przy operze Czarodziejska góra Pawła Mykietyna na podstawie Czarodziejskiej góry Tomasza Manna wg libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Premiera odbyła się na festiwalu Malta w czerwcu 2015.

Michał Kurkowski jest też autorem sztuk teatralnych.

Przekłady sztuk: 

Conor McPherson

Inna noc

Laura Wade

Żywe trupy

Posh