Buchan, Jacob

Buchan, Jacob

Urodził się w roku 1946 w Austrii, skąd w wieku dwóch lat wyemigrował z rodzicami do Izraela, gdzie ukończył Telawiwską Szkołę Artystyczną. Oprócz pisania opowiadań dla czasopism zajmował się grafiką artystyczną, był operatorem walca, farmerem, nauczycielem, kuratorem i twórcą audiowizualnych programów. Mieszka z rodziną na wsi. Sztuka Along the Walls, powstała na podstawie książki Color Blind, zyskała wyróżnienie na festiwalu Teatroneto (1997). Buchan jest dwukrotnym laureatem Nagrody Premiera (1993, 2001), Bernstein Prize for Hebrew Fiction (1997) oraz Arik Einstein Prize (2017).