język polskijęzyk angielski

Knutzon, Line

Duńska aktorka i dramatopisarka, ur. w 1965 r. Przełom w jej karierze nastąpił w 1991 r., kiedy zadebiutowała sztuką Zadra w sercu, która zapewniła jej miejsce wśród najbardziej znaczących przedstawicieli nowej duńskiej dramaturgii i głosów Pokolenia X. Knutzon zderza dynamikę, komizm, czasami elementy niemal farsowe – z poetyckością, głosem wściekłości, absurdem, groteską, fragmentami baśniowymi i metaforami zaczerpniętymi z podświadomości. Autorka wypracowała specyficzną poetykę, jej pisarstwo bywa porównywane do twórczości Samuela Becketta. Sztuki Knutzon z powodzeniem są wystawiane w Danii i za granicą, były tłumaczone m.in. na język szwedzki, norweski, angielski, czeski, niemiecki, francuski.

Takich sztuk brakuje w polskich teatrach - pełnych polotu rodem z Latającego Cyrku Monty Pythona, a jednocześnie mających egzystencjalną osnowę.