Moses, Itamar

Ur. w 1977 r. w Kalifornii dramaturg, autor wielu sztuk wystawianych w teatrach amerykańskich (także na Broadwayu) i kanadyjskich. Studiował dramaturgię na  uniwersytetach w Yale i N.Y., a następnie wykładał na obu tych uczelniach. Dramaturg – rezydent znaczących teatrów w Stanach Zjednoczonych, członek amerykańskiego stowarzyszenia dramaturgów. Obecnie mieszka w Nowym Jorku. Najsłynniejsze sztuki: Outrage (2001), Bach at Leipzig (2002), Celebrity Row (2005), Four of Us (2008).