język polskijęzyk angielski

Pinter, Harold

Ur. w 1930 r. w Londynie angielski dramaturg, pisarz, reżyser teatralny i scenarzysta, laureat literackiej Nagrody Nobla 2005 „za odkrywanie przepaści pod codzienną gadaniną i wymuszanie wejścia do zamkniętych przestrzeni ucisku” (uzasadnienie jury). Zaliczany do czołowych przedstawicieli teatru absurdu Pinter jest twórcą tzw. komedii zagrożeń (comedy of menace), obnażających pozorność komunikacji między ludźmi i dramatyczną bezradność człowieka wobec świata zewnętrznego i własnej nieświadomości. Dramaty Pintera wydane zostały przez ADiT w trzytomowej antologii w styczniu 2006.

Wszystkie przekłady przez nas reprezentowane ukazały się nakładem ADiT w trzech tomach - Tom I Komedie zagrożeń, Tom II Uwikłania rodzinne, Tom III W imię praw człowieka.