język polskijęzyk angielski

Rexton, Peter

PETER ROSEVSKI (tworzący pod pseudonimem PETER REXTON) to pisarz i reżyser od lat zgłębiający różne techniki aktorskie oraz reżyserskie. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski na Wydziale Teatru, Filmu i Telewizji. Uczył się pod kierunkiem oraz współpracował z wielkimi osobistościami współczesnego teatru i kinematografii: Stanleyem Kramerem, Peterem Gruberem, George’em Schaefferem, Gilem Catesem, Jerzym Grotowskim. Napisaniu monumentalnego dramatu-scenariusza filmowego pt. Skraj przepaści (Edge of the Abyss), w tym skrupulatnemu badaniu dokumentów, poświęcił ponad dziesięć lat.

  • Sztuka Skraj przepaści ukazała się nakładem wydawnictwa ADiT w roku 2021.