język polskijęzyk angielski

czytanie: CZUŁOŚĆ Maliny Prześlugi