Nowe książki

Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy

Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy. Antologia najnowszego dramatu polskiego

Redakcja: Elżbieta Manthey, Kamila Paprocka, Piotr Grzymisławski
Korekta: Iga Kruk
...

Babel. Podróż zimowa

Książka zawiera:

Wstęp Moniki Szczepaniak Dramaturgia znikania

Teksty dla teatru Elfriede Jelinek w przekładzie Karoliny Bikont: Babel, Podróż zimowa

Wywiad Łukasza Chotkowskiego z Elfriede Jelinek Można się udusić od tej...

Dramaty zebrane, tom I

Po raz pierwszy w Polsce dwutomowa antologia sztuk Ödöna von Horvátha, jednego z najwybitniejszych w dziejach autorów, którego sztuki stały się odkryciem dla zrewoltowanego pokolenia '68 oraz podwaliną ponowoczesnej tożsamości.

...

Dramaty zebrane, tom II

Po raz pierwszy w Polsce dwutomowa antologia sztuk Ödöna von Horvátha, jednego z najwybitniejszych w dziejach autorów, którego sztuki stały się odkryciem dla zrewoltowanego pokolenia '68 oraz podwaliną ponowoczesnej tożsamości.

Tom II

...

Antologia współczesnych sztuk austriackich, tom II, teatr-sztuki

W każdym tomie Antologii współczesnych sztuk austriackich zawarliśmy najlepsze sztuki i bogate varia: najbardziej znane eseje autorów, wywiady, recenzje, zdjęcia, noty biograficzne i bibliografię.

Wolfgang Bauer ? (1941 - 2005) był austriackim pisarzem (przede wszystkim dramaturgiem, lecz uprawiał także prozę i poezję),...

Strony