Nowe książki

Antologia Nowych Sztuk Austriackich Autorów

Proszę nie sądzić, że Antologia Nowych Sztuk Austriackich Autorów to takie zwykłe "austriackie gadanie". To sześć dramatów o wysokiej jakości literackiej, starannie wybranych według klucza językowego i tematycznego z zabójczą dawką humoru, o czym pisze we wstępie dr Maciej Ganczar.

Strony