język polskijęzyk angielski

ADiT: pokazy WARSZTATOWE

Data

09.05, 12:00
Szkoła Filmowa w Łodzi, Sala 135, bud. H

Celem warsztatów jest włączenie autora, na zasadach partnerskich, w proces realizacji spektaklu (obecność autora na pierwszych próbach), rozwijanie w młodych twórcach teatralnych postaw szacunku dla praw autorskich w podejściu do tekstu współczesnego, przyzwyczajenie do komunikacji z autorem na temat zmian w tekście, uczenie się wzajemnego zaufania, które w czasach wszechogarniającej konkurencji ma znaczenie priorytetowe. Ważna jest również konfrontacja i wymiana doświadczeń podczas wspólnej pracy nad scenicznym kształtem tekstu dramatycznego na zasadzie partnerskiej pracy twórczej. Formuła warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad powstaniem spektaklu teatralnego od momentu wyboru tekstu, poprzez twórczą dyskusję nad jego kształtem, po koncepcję scenicznej realizacji.

Od 13 lat organizujemy, wspólnie z Wydziałem Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej oraz Wydziałem Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi warsztaty DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU.