język polskijęzyk angielski

CHODŹ NA SŁÓWKO Maliny Prześlugi