język polskijęzyk angielski

czytanie: I NA PEWNO RAZEM ZE MNĄ ZNIKNĄŁ CAŁY ŚWIAT Sibylle Berg