język polskijęzyk angielski

czytanie: JOANNA Cornelii Rainer