język polskijęzyk angielski

czytanie: NERKA Stefana Vögela