język polskijęzyk angielski

PÓŁ NA PÓŁ Jordiego Sancheza i Pepa Antona Gomeza