język polskijęzyk angielski

REALITY SHOW(S), Kabaret o rzeczach strasznych Przemysława Pilarskiego