język polskijęzyk angielski

Sam

Tłumacz
Bikont, Karolina
Gatunek sztuki
Dramat
Obsada kobiet
Obsada mężczyzn
Prapremiera
Hessisches Staatstheater Wiesbaden, 2012

Autorka składa hołd Tehching Hsieh'owi, którego performance "Cage Piece" stanowił inspirację dla tego tekstu. Sam, artysta-performer z Nowego Jorku, zamyka się na rok w klatce. Ten radykalny eksperyment na samym sobie polega na maksymalnym zredukowaniu bodźców zewnętrznych oraz na izolacji od świata. Performance Sama podlega surowym zasadom: nie wolno mu mówić, czytać, pisać; posiłki są zawsze takie same i spożywane o ściśle określonych porach. Poza osobami, które przynoszą posiłki, nikt go nie odwiedza. Przez ten rok nie powstaje żadne dzieło, nic, co przetrwa czas przeznaczony na performance. Po roku spędzonym w klatce Sam nie potrafi przełamać narzuconych sobie ograniczeń – okazują się one trwalsze od zewnętrznych krat więzienia. Katharina Schmitt przygląda się zasadom, jakie sobie narzucamy czy też jakim podlegamy często bezwiednie, a zarazem łamie zasady funkcjonowania sztuki, która zasadniczo stanowi produkt pracy artysty i z założenia jest dziełem przeznaczonym dla odbiorcy. Na poziomie egzystencjalnym ten monodram w przejmujący sposób określa kondycję człowieka wobec życia i śmierci.

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Sam