język polskijęzyk angielski

Landowski, Zbigniew

Autor i tłumacz. Pracownik naukowy WH IH Uniwersytetu Gdańskiego. Z przekładów sztuk reprezetowanych przez ADiT zainscenizowano:

  • Borys Akunin Mewa albo Czajka - Teatr „Scena Prezentacje” Warszawa (2008) w reżyserii Romualda Szejda, wykonawcy: Anna Chodakowska, Mateusz Ławrynowicz, Krzysztof Gordon, Anna Gzyra, Paweł Nowisz, Barbara Zielińska, Olga Sarzyńska, Krzysztof Mateusiak, Ksawery Szlenkier, Zbigniew Suszyński; trailer
  • Borys Akunin Mewa - PWST w Krakowie (2009) w reżyserii Natalii Sołtysik, wykonawcy: Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Schuchardt, Filip Perkowski, Dominika Kimaty, Anna Bugajska, Bartosz Bulanda, Michał Czyż, Katarzyna Janekowicz, Wojciech Kowalski, Gabriela Oberbek; trailer
  • Borys Akunin MewaTeatr Polskiego Radia PR2 Warszawa (2012) w reżyserii Igora Gorzkowskiego, wykonawcy: Halina Skoczyńska, Stanisław Brudny, Wiktoria Gorodeckaja, Krzysztof Gosztyła, Sławomira Łozińska, Olga Omeljaniec, Andrzej Mastalerz, Krzysztof Wakuliński, Henryk Talar. Nagroda Grand Prix XIII festiwalu "Dwa Teatry - Sopot 2013; słuchowsko w całości

Debiut autorski:

  • dymna, dymna Radio Kraków (2016), reżyseria Ewa Ziembla, wykonawca: Anna Dymna. Spektakl radiowy na kanwie sztuki Zbigniewa Landowskiego pt. Nefretete.