język polskijęzyk angielski

Leder, Włodzimierz

Telawiwski plastyk, przy tym szczery miłośnik poezji. Od kilku lat przekłada hebrajską poezję i dramaturgię na język polski. Współtłumaczył zbiór tekstów (proza, skecze, piosenki, poezja) Hanocha Levina wydanych w tomie Królestwo Wszechwanny (wydanych nakładem ADiT, Warszawa 2013).