Antologia współczesnych sztuk niemieckich, Tom I - zbliżenia

Autor: 
Autorzy niemieccy
Dostępność: 
Dostępna
Cena: 
20,00 zł

Pierwszy tom antologii Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich zawiera dramaty, które mają być próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi oraz widzowi teatralnemu niewielkiej części bogatego dorobku niemieckich autorów sztuk teatralnych.

W I tomie Antologii, poprzedzonym wstępem dr Macieja Ganczara, znalazły się następujące sztuki:

  • KamieńMarius von Mayenburg; przekład: Jacek Kaduczak
  • Dyrygent jazzowy, Wolfgang Sréter; przekład: Maciej Ganczar
  • Ulica, Roland Schimmelpfennig; przekład: Karolina Bikont
  • Zoo, Kerstin Specht; przekład: Maciej Ganczar
  • Zraniona młodość, Falk Richter; przekład: Karolina Bikont