Peter Handke. Wędrowiec po światach ze słów, Tom I

Autor: 
Handke, Peter
Dostępność: 
Brak
Cena: 
50,00 zł

Oddajemy do rąk miłośników niekonwencjonalnego pisarstwa dramatycznego Petera Handkego, w tym oczywiście ludzi teatru, dwutomową edycję jego dzieł zawierającą szereg sztuk mówionych, jak austriacki kontestator nazywał swoje wczesne utwory sceniczne, oraz wybór innych jego dramatów, ułożonych w porządku chronologicznym. Do tej pory niektóre z nich, rozproszone, ukazywały się w miesięczniku „Dialog”.

Tom pierwszy naszej publikacji przynosi dziewięć tekstów, większość z nich w nowych przekładach, przygotowanych specjalnie dla niniejszego wydania. Ilustrują one meandry rozwoju estetyki Handkego w pierwszych trzech dziesięcioleciach działalności pisarskiej i przybliżają poszczególne etapy niekończącej się wędrówki laureata literackiej Nagrody Nobla po tytułowych światach ze słów. W Tomie drugim prezentujemy cztery nowe dramaty, napisane już w nowym stuleciu, ponadto dwa eseje, w których Handke szkicuje swoją wizję austriackiego ruchu literackiego i zajmuje stanowisko wobec kierowanych przeciwko niemu oskarżeń o próby relatywizowania zbrodni reżimu serbskiego. Tom zamyka przekład mowy wygłoszonej w siedzibie Akademii Szwedzkiej.

Wydanie tego na wskroś reprezentatywnego wyboru nie byłoby możliwe bez wsparcia Austriackiego Ministerstwa Sztuki, Kultury, Służb Publicznych i Sportu oraz licencji na tłumaczenia, które Agencji Dramatu i Teatru ADiT przyznało niemieckie wydawnictwo Suhrkamp Verlag.
z Noty od Wydawcy
 

ISBN 978-83-60699-54-6

okładka miękka
stron 501
rok wydania: 2022
Tom I zawiera:
  • Wstęp - Katarzyna Nowakowska - „Wędrowiec po światach ze słów”. O wczesnej twórczości scenicznej Petera Handkego
Sztuki: