język polskijęzyk angielski

Aigner, Catherine

Ur. w 1977 w Monachium; studiowała Wiedzę o Teatrze i Scenopisarstwo. Finalistka Dni Dramaturgii 2003 w wiedeńskim Burgtheater. W roku 2006 stypendystka Literar Mechana.
Tematy, którymi autorka zajmuje się w swojej twórczości dramaturgicznej, to izolacja, lęk, poczucie osamotnienia w społeczeństwie, tęsknota za miłością. Posługuje się nieczęsto spotykaną, zaskakującą wyobraźnią w konstruowaniu napięcia; jej często ekscentryczne postaci odstają od realnego otoczenia i zmuszają widza do towarzyszenia im podczas podróży w najdziwniejsze rejony.

Sztuki reprezentowane przez ADiT: MeksykZamknięty świat (Welt ohne Tage) , Długie światła (Fernlicht)