język polskijęzyk angielski

Dor, Milan

Ur. w 1947 w Wiedniu, wychowywał się w Belgradzie. Po maturze wrócił do Wiednia, gdzie studiował teatrologię, później reżyserię i scenopisarstwo na Wiedeńskiej Akademii Filmowej. Uznanie jako reżyser zyskał dzięki filmowemu debiutowi Malambo. Autor scenariuszy, filmów dokumentalnych i fabularnych. W 1988 wraz z Dannym Krauszem założył Dor Film Produktion. Strzały w Sarajewie są jego pierwszą sztuką teatralną, napisaną wspólnie ze Stephanem Lackiem. Tekst powstał na podstawie powieści ojca, Milo Dora.