język polskijęzyk angielski

Albee, Edward

Ur. w 1928 r. dramaturg amerykański, autor awangardowych sztuk atakujących zmaterializowanie i dezintegrację współczesnego społeczeństwa. Twórca dramatów psychologicznych, wśród nich najbardziej znany Kto się boi Wirginii Woolf? – obraz zniewolonego konwenansami i stereotypami myślowymi środowiska intelektualnego współczesnej Ameryki.

Malcolm, Wszystko skończone, Trzy wysokie kobiety