Lachman, Michał

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 1999 roku asystent w Instytucie Anglistyki UŁ w Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej. Pisze artykuły i rozprawy z zakresu literatury dla czołowych pism literackich („Literatura na Świecie", „Dialog", „Tygiel kultury") oraz wydawnictw naukowo-badawczych.

Tłumaczenia:

Książki: William Hogarth, Analiza piękna [The Analysis of Beauty], Gdańsk, Słowo Obraz Terytoria 2011. Eli Rozik, Korzenie teatru [Roots of Theatre] PWN 2011.

Dramaty: 

Billy Roche, Niebo w dłoniach, [w:] Polityka, historia, tożsamość. Antologia współczesnego dramatu irlandzkiego, Panga Pank, Kraków, 2009, s. 173-239.

Christina Reid, Piękność z miasta Belfast, [w:] Polityka, historia, tożsamość. Antologia współczesnego dramatu irlandzkiego, Panga Pank, Kraków, 2009, s. 239-315.

Frank McGuinness, Wspomnijcie synów Ulsteru (Observe the Sons of Ulster), ADiT 2012

Frank McGuinness, Niewinność (Innocence), ADiT 2012