język polskijęzyk angielski

Peter Handke Wędrowiec po światach ze słów. Tom II