język polskijęzyk angielski

Peter Handke. Wędrowiec po światach ze słów. Tom II

Autor
Handke, Peter
Dostępność
Dostępna
Cena
45,00 zł

Dwutomowa edycja dzieł Petera Handkego zawiera szereg sztuk mówionych, jak austriacki kontestator nazywał swoje wczesne utwory sceniczne, oraz wybór innych jego dramatów, ułożonych w porządku chronologicznym. Do tej pory niektóre z nich, rozproszone, ukazywały się w miesięczniku „Dialog”. Tom pierwszy publikacji przynosi dziewięć tekstów, większość z nich w nowych przekładach, przygotowanych specjalnie dla niniejszego wydania. W Tomie drugim naszej edycji dzieł Petera Handkego prezentujemy cztery nowe dramaty, napisane już w nowym stuleciu, ponadto dwa eseje, w których Handke szkicuje swoją wizję austriackiego ruchu literackiego i zajmuje stanowisko wobec kierowanych przeciwko niemu oskarżeń o próby relatywizowania zbrodni reżimu serbskiego. Tom zamyka przekład mowy wygłoszonej w siedzibie Akademii Szwedzkiej.

 

cena: 45,00 PLN 
ISBN - 978-83-60699-55-3 okładka miękka stron 282 rok wydania: 2022 Wstęp - Katarzyna Nowakowska i Edward Białek- „Wędrowiec po światach ze słów”. O wczesnej twórczości scenicznej Petera Handkego

 

ESEJE

 

  • Austria i pisarze (przekład Edward Białek)                 

  • Próba odpowiedzi (przekład Edward Białek)             

  • Wykład noblowski (przekład Edward Białek, Robert Małecki)