język polskijęzyk angielski

Jesteśmy tymi... i inne dramaty

Autor
Šljivar, Tanja
Dostępność
Dostępna
Cena
35,00 zł

Utwory Šljivar – gęste od nawiązań literackich i filozoficznych oraz odwołań do kultury popularnej, ponadto korespondujące z najnowszymi tendencjami w refleksji socjologicznej – są ciekawe ze względu na krytyczny sposób przedstawienia określonych zagadnień społecznych. Tkanka tekstu nasycona jest obrazami i rozważaniami dotyczącymi m.in. relacji międzyludzkich, nierówności społecznych, feminizmu, wojny, uchodźstwa, kapitalizmu, biopolityki i ekologii. Jej propozycje artystyczne wpisują się w panoramę europejskiego dramatu autorstwa kobiet, który jest w krajach byłej Jugosławii niezwykle ekspansywny, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Należy zaznaczyć, że treść dramatów Tanji Šljivar (ur. 1988) przystaje do polskich realiów, jest rozpoznawalna i jednocześnie intrygująca (ukazuje pewne fenomeny w nowej odsłonie, a przy tym w wielu momentach bawi). 
Przegląd twórczości młodej, pochodzącej z Bośni i Hercegowiny dramatopisarki obejmuje cztery sztuki teatralne w przekładzie Gabrieli Abrasowicz:

 

ISBN 978-83-60699-58-4 
stron 293 

rok wydania: 2022