język polskijęzyk angielski

Sześć opowieści o tym jak godnie przeżyć życie

Dostępność
Dostępna
Cena
35,00 zł

Niniejsza antologia sztuk Tomasza Kaczorowskiego to wybór reprezentatywnych dla autora, zróżnicowanych tematycznie tekstów, skierowanych zarówno do młodzieży, jak i dorosłego odbiorcy. Kaczorowski sięga do rozmaitych tropów literacko-teatralnych, od starożytnych po bajkowe czy  popkulturowe. Autor w przewrotny i błyskotliwy sposób krąży wokół dylematu, czy i jak „godnie przeżyć życie”. Premiera publikacji odbyła się na stoisku Azymutu podczas Warszawskich Targów Książki (9-12 września 2021).
Do planowanego pierwotnie zbioru pięciu sztuk dodany został tekst pisany w pandemicznej rzeczywistości, nagrodzony w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży − Achilleis. 2021.

ISBN: 978-83-606-99-50-8
ADiT, Warszawa 2021
Liczba stron: 238
Cena: 35 zł

W skład antologii wchodzą następujące utwory:

 

 

"Sztuki Tomasza Kaczorowskiego są aktualne, interwencyjne, zabierają głos w sprawach wielkiej wagi i mają zarazem szczególny potencjał teatralny. Autor eksperymentuje zarówno z językiem, jak i dramatem jako gatunkiem literackim, bada możliwości teatru, siłę improwizacji, zasady performansu, a także użyteczność animantów, od klasycznych pacynek i marionetek po abstrakcyjne twory wyobraźni."

− Halina Waszkiel, „Teatr Lalek”


 "Weź do ręki kość do gry – taki sześcian z napisanymi na każdej ścianie liczbami lub oczkami: od 1 do 6. Musisz rzucić kość. Jeśli wylosujesz 6, będziesz miał / miała ten przywilej, że samodzielnie nadasz tej opowieści tytuł. A kiedy już kość została rzucona, liczba wylosowana staje się liczbą wygraną i wskazującą Twój indywidualny tytuł dla tej teatralnej gry."

Opowieść o tym, jak godnie przeżyć życie

"Prezentowana antologia pozwala wyciągnąć kilka wniosków na temat elementów językowych i wyobraźniowych, z jakich autor konstruuje tkankę tekstową swoich sztuk. Pełno tu pogłosów – pojedynczych fraz czy większych całostek – które pochodzą z najważniejszych tekstów kultury europejskiej, a także XX- i XXI-wiecznej popkultury."

− ze wstępu Joanny Żygowskiej

 


Patroni medialni:
TVP Kultura, pismo "Teatr", e-teatr.pl, Teatr Dla Wszystkich, miesięcznik "Odra", sztukater.pl