język polskijęzyk angielski

Zimowy pogrzeb

Tytuł oryginalny
Halwaja chorpit
Tłumacz
Olek, Agnieszka
Obsada kobiet
Obsada mężczyzn

Główny bohater próbuje przekazać rodzinie wiadomość o śmierci swojej kochanej matki, ale bliscy nie chcą o tym słyszeć. Wszyscy myślą tylko o ślubie Welwecji. To właśnie w niej Bobiczek kochał się przez całe życie. Goni więc rodzinę po ziemi i niebie całego świata. Kiedy ich w końcu dopada w sali restauracyjnej, ukrywa swoją twarz pod maską. Może Laczek Bobiczek nie chce pokazać swojej nędzy i prawdy o sobie samym z obawy przed kolejnym odrzuceniem? Na prośbę kapryśnej panny młodej zdejmuje maski jedna po drugiej, bardzo powoli, żeby jak najdłużej pozostać w świecie iluzorycznej nadziei.

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Zimowy pogrzeb