język polskijęzyk angielski

Lack, Stephan

Dramaturg, tłumacz z jęz. holenderskiego i autor sztuk teatralnych ur. w 1981 r. w Wiedniu, tam też studiował teatrologię. W 2004 ukończył warsztaty pisarskie organizowane przez wiedeński Burgtheater. Zdobył wiele nagród literackich, m.in. za sztukę Verschüttet, która jako debiut zajęła pierwsze miejsce w Konkursie dla Młodych Dramatopisarzy Dolnej Austrii i została wystawiona wiosną 2006 r. w Landestheater Niederösterreich. Lack był stypendystą Literar Mechana, austriackiego Bundesministerium dla dramatopisarzy oraz miasta Wiedeń. W 2008 na festiwalu teatralnym w Monachium wystawiono jego dramat kryminalny Pozory nie mylą (Auf den zweiten Blick), w tym samym roku w Burgtheater odbyła się też prapremiera jego sztuki Lichtscheu. W 2012 realizacja jego Verfassung der Strände otwierała festiwal Heidelberger Stückemarkt.

Prapremiera Wywiadu (Das Interview) w adaptacji Lacka na podstawie scenariusza filmowego Theodora Holmanna i kontrowersyjnego holenderskiego reżysera Theo van Gogha odbyła się w roku 2007 w wiedeńskim Stadttheater Walfischgasse i doczekała się kilkudziesięciu inscenizacji. Strzały w Sarajewie, napisane wspólnie z Milanem Dorem, są utworem powstałym na zlecenie wiedeńskiego Theater in der Josefstadt.

W ostatnich latach zdobył rozgłos również jako autor sztuk dla dzieci i młodzieży, takich jak Wyspa pelikanów (Insel der Pelikane), Lucky Boy, Gra w butelkę (Pflicht oder Wahrheit), Meine Schwester (H)elena.