język polskijęzyk angielski

Wyspa pelikanów

Tłumacz
Szalsza, Piotr
Gatunek sztuki
Dramat
Obsada kobiet
Obsada mężczyzn

Sztuka dla młodzieży – między dwoma światami: bogatych i biednych, wolnych i zniewolonych.

(Uwaga – dopuszczalna jest koncepcja, wg której występuje tylko dwóch młodych mężczyzn – w podwójnych rolach (Meksyk, Europa), oraz jedna kobieta.

Każdego roku niezliczona ilość młodych Meksykan próbuje przedostać się nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. Pewien najbardziej niebezpieczny sposób polega na przedostawaniu się przez granicę "ślepych" pasażerów, odbywających podróż na dachach pociągów trwającą nieraz kilka dni. Wielu Meksykan ulega wypadkom śmiertelnym, stanowią bowiem łatwy łup licznych band, które szantażują podróżnych, żądając okupu. Większość młodocianych uciekinierów przechwytywana jest przez meksykańską straż i policję graniczną.

Zdeterminowani chłopcy próby przedostania się do Stanów podejmują wielokrotnie. Część bierze na siebie ryzyko kolejnego fiaska.

W prowincjonalnym meksykańskim szpitalu Mateusz odwiedza Kaveha, który podczas próby nielegalnego przedostania się do USA stracił obie nogi: bandyci zrzucili go z dachu pociągu, ponieważ nie dysponował określoną sumą pieniędzy na okup. Mimo kalectwa Kaveh ciągle marzy o jeszcze jednej próbie przedostania się. Mateusz z kolei przygotowuje się do drugiej próby. Podczas pierwszej wpadł w sieci policji granicznej.

Wątkowi meksykańskiemu przeciwstawiony jest drugi - jego bohaterami są żyjący w Europie studenci: Tomasz i Albert oraz jego przyjaciółka Leni. Zastajemy ich w sytuacji stopniowego realizowania różnych młodzieńczych planów życiowych: Tomasza ekscytują projekty z dziedziny nauk przyrodniczych; Alberta pociąga sztuka filmowa, jednak jego krótkie metraże spotykają się z drwiną i szyderstwem ze strony krytyków; Leni bierze udział w organizacjach charytatywnych i jest zaangażowana społecznie.

W wyniku wypadku samochodowego życie Tomasza ulega całkowitej zmianie. Podobnie jak Kaveh w dalekim Meksyku, traci jedną z kończyn.

Inne światy, podobne problemy, zarówno egzystencjalne, jak i duchowe. I tu, i tam młodzi ludzie ukazani w sztuce Stephana Lacka uciekają w marzenia o mitycznej i wyidealizowanej Wyspie Pelikanów na Alcatraz.

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Wyspa pelikanów