język polskijęzyk angielski

Ganczar, Maciej

(Ur.1976) Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (2000); absolwent Studium Doktoranckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego; nauczyciel akademicki; tłumacz literatury niemieckojęzycznej; autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego oraz języków specjalistycznych; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego; od 2011 roku członek Internationaler Arbeitskreis Hermann Broch (Międzynarodowej Grupy Roboczej Hermann Broch) oraz Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Przekłady:

Becker Marc: Końce świata, w: Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich. Końce świata. Antologia, t. II, ADiT, Warszawa 2010,s. 19-66.

Becker Marc: My w finale

Broch Hermann: Ostatni wybuch manii wielkości. Mowa pożegnalna Hitlera, w: Odra nr 5/2008, s. 39-44

Broch Hermann: Przemówienie radiowe do narodu niemieckiego, w: Philology issue 2, Zeszyty Naukowe 25/2010, s. 17-19.

Broch Hermann: Rozgrzeszenie, w: tenże: Rozgrzeszenie. Z powietrza wzięte. Dramaty. ADiT, Warszawa 2010, s. 11-104.

Broch Hermann: Z powietrza wzięte albo Interesy barona Laborde'a, w: tenże: Rozgrzeszenie. Z powietrza wzięte. Dramaty. ADiT, Warszawa 2010, s. 109-184.

Focke Ann-Christin: Zarys historii miłosnej, w: Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich. Końce świata. Antologia, t. II, ADiT, Warszawa 2010, s. 67-102.

Frisch Max: Andorra

Frisch Max: Santa Cruz

Genazino Wilhelm: Courasche albo Boże odpuść, w: tenże: Dobry Boże, spraw, żebym oślepł, ADiT, Warszawa 2011, s. 113-138.

Genazino Wilhelm: Dobry Boże spraw, żebym oślepł, w: tenże: Dobry Boże, spraw, żebym oślepł, ADiT, Warszawa 2011, s. 13-56.

Genazino Wilhelm: Kobold, w: tenże Dobry Boże, spraw, żebym oślepł, ADiT, Warszawa 2011, s. 57-112.

Holliger Lukas: Najpiękniejsza śmierć mojego życia, w: Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich. Końce świata. Antologia, t. II, ADiT, Warszawa 2010, s. 215-256.

Horváth Ödön von: Głową w mur, w: tenże: Dramaty zebrane, t. I, ADiT, Warszawa 2012, s. 415-486.

Horváth Ödön von: Pod pięknym widokiem, w: tenże: Dramaty zebrane, t. I, ADiT, Warszawa 2012, s. 23-90.

Horváth Ödön von: Wieś bez mężczyzn, w: tenże: Dramaty zebrane, t. II, ADiT, Warszawa 2012, s. 257-330.

Schenkel Andrea M.: Dzicz. Przypadek kryminalny, w: Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich. Końce świata. Antologia, t. II, ADiT, Warszawa 2010, s. 257-301.

Schmidt Volker: Wsie

Schnitzler Arthur: Godzina prawdy, w: tenże: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 369-398.

Schnitzler Arthur: Hrabianka Mizzi, w: tenże: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 89-122.

Schnitzler Arthur: Intermezzo, w: tenże: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 15-88.

Schnitzler Arthur: Lalkarz, w: tenże: Dramaty wybrane, t. I, ADiT, Warszawa 2014, s. 601-620.

Schnitzler Arthur: Literatura, w: tenże: Dramaty wybrane, t. I, ADiT, Warszawa 2014, s. 489-518.

Schnitzler Arthur: Mężny Kasjan, w: tenże: Dramaty wybrane, t. I, ADiT, Warszawa 2014, s. 621-639.

Schnitzler Arthur: Partnerka, w: tenże: Dramaty wybrane, t. I, ADiT, Warszawa 2014, s. 417-434.

Schnitzler Arthur: Rozmowa młodego krytyka ze starym, w: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 5-14.

Schnitzler Arthur: Święto Bachusa, w: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 441-468.

Schnitzler Arthur: Wielka scena, w: Dramaty wybrane, t. II, ADiT, Warszawa 2014, s. 399-440.

Schubert Jutta: Czas szerszeni, w: Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich. Końce świata. Antologia, t. II, ADiT, Warszawa 2010, s. 103-120.

Specht Kerstin: ZOO, Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich. Zbliżenia. Antologia, t. I, ADiT, Warszawa 2010, s. 143-218.

Sréter Wolfgang: Dyrygent jazzowy. Koncert solo, Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich. Zbliżenia. Antologia, t. I, ADiT, Warszawa 2010, s. 65-86.

Wondratschek Wolf: Strażak, w: „RED" 2/12 2010, s. 44-49.