język polskijęzyk angielski

Podopieczni

Tytuł oryginalny
Die Schutzbefohlenen
Tłumacz
Bikont, Karolina
Gatunek sztuki
Poza gatunkiem
Szczegóły
płaszczyzna tekstowa
Szczegóły obsady
dowolna
Prapremiera
2014, Theater der Welt, Nationaltheater Mannheim
Prapremiera polska
14.11.2015, Teatr Nowy w Zabrzu, reż. Katarzyna Deszcz

Sztuka, która zwraca uwagę, trafia w sedno społecznego tabu, eksploruje ciemne strony europejskiej wspólnoty, podważa jej szczytne idee i polityczne gesty. Została napisana w reakcji na wydarzenia z 2012 roku w wiedeńskim Kościele Wotywnym, kiedy grupa uchodźców wraz z wspierającymi ich aktywistami zaprotestowała przeciw restrykcyjnemu prawu azylowemu w Austrii. Rozpoczęła się wtedy okupacja kościoła i strajk głodowy, przymusowo przerwany przez policję. Odczytanie Podopiecznych we wrześniu 2013 przez aktorów Thalia Theater w ewangelickim kościele św. Pawła (St.-Pauli-Kirche), w momencie gdy policja Hamburga przeprowadzała codzienne łapanki uchodźców na ulicach tego jednego z najbogatszych niemieckich miast, zainicjowało szeroko zakrojoną akcję protestacyjną pod nazwą "Lampedusa in Hamburg" jako odpowiedź na palącą potrzebę podjęcia dyskusji w sprawie osób starających się o azyl w Europie. Elfriede Jelinek splata wiedeński wątek z motywami z Błagalnic Ajschylosa, przyrównując emigrantów z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej do Danaid szukających schronienia w Argos przed synami Egyptosa. Autorka przedstawia sytuację emigrantów na południowych granicach Unii Europejskiej jako pilny problem europejskich społeczeństw niechętnych imigrantom, broniących swojego świętego spokoju i - oczywiście - swoich pieniędzy. Autorka z temperamentem tworzy portret uchodźców i Europejczyków znajdujących się w klinczu, co odczuwalne jest również w strukturze sztuki i języku Jelinek tworzącym materiał - płaszczyznę tekstową, którą należy przystosować do warunków scenicznych.

Przekład ukazał się w "Dialogu" nr 4/2015. W maju 2015 roku odbyły się dwa czytania sztuki - w Teatrze Nowym w Łodzi w reż. Małgorzaty Wdowik (nagranie) oraz w Teatrze Powszechnym w Warszawie w reż. Łukasza Chotkowskiego.

 

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Podopieczni