Zdunik, Michał

Ur. 1990 autor, reżyser. Ukończył filologię polską (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy o autorskiej koncepcji polskiego dramatu postsakralnego. Obecnie doktorant w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, studiuje także reżyserię na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej (2007) i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2008/09), a w roku akademickim 2012/13 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2010 roku, w 7-8 numerze „Dialogu”, została opublikowana jego debiutancka sztuka Lalki. Jej prapremiera odbyła się w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem (reż. Szymon Budzyk), a w maju 2011, podczas festiwalu Universcènes na Uniwersytecie Toulouse II - Le Mirail, miała miejsce premiera tego dramatu we francuskim przekładzie (reż. Kasia Kurzeja); został on też wydany przez wydawnictwo Presses Universitaires du Mirail w dwujęzycznej edycji książkowej (przekład: Kinga Joucaviel). Lalki były również prezentowane w Paryżu podczas czytania zorganizowanego przez Instytut Polski i Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerczuk.

We wrześniu 2011, w ramach XII Dni Dramaturgii „Jeszcze ich Po-znacie” w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, odbyła się premiera jego sztuki Origami (zainspirowana Oziminą Wacława Berenta, reż. Tomasz Węgorzewski).

Jako reżyser zadebiutował spektaklem Matka odchodzi na podstawie Tadeusza Różewicza w ramach V Festiwalu Teatrów Błądzących w Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice" (15.10.2015).

Zdunik zajmuje się również eseistyką – pisze o muzyce, literaturze, teatrze i filmie – publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Ruchu Muzycznym” i „Teatrze”.

W 2018 został laureatem Nagrody Talanton za najlepszy debiut dramaturgiczny na antenie radiowej Jedynki.

Jego sztuka szczegółowa teoria życia i umierania ukazała się w miesięczniku "Dialog" nr 5/2018, następnie została wydana w kwietniu 2019 nakładem ADiT w antologii Polska jest mitem. Nowe dramaty.

 

homepage autora