język polskijęzyk angielski

Rozmowa młodego krytyka ze starym

Tytuł oryginalny
Gespräch zwischen einem jungen und einem alten Kritiker
Tłumacz
Ganczar, Maciej
Gatunek sztuki
Komedia
Obsada kobiet
Obsada mężczyzn
Szczegóły
jednoaktówka

Tę zabawną i pouczającą miniaturę dramatyczną, mini-traktat na temat estetyki i krytyki teatralnej, napisany prawdopodobnie około 1902, odnaleziono w papierach pośmiertnych Arthura Schnitzlera w teczce Granice krytyki. Młody krytyk ekscytuje się nowym autorem, a w swojej recenzji zamierza użyć odważnych i nie do końca przemyślanych porównań z tuzami literatury światowej. Stary próbuje sprowadzić go na ziemię, krok po kroku ujawniając, że za jego zachwytem stoją motywy czysto pragmatyczne. Tekst prowokuje do zastanowienia się nad rolą krytyki i oceny „artystycznej” spektaklu. Kto decyduje o wartości artystycznej? Krytyk czy widz? 

Rozmowa, która każe zastanowić się nad rolą widza w percepcji sztuki, zaskakuje swoją aktualnością – zwłaszcza w obliczu rozmaitych akcji obywatelskich i listów otwartych, których nie brakuje ostatnio w polskim życiu teatralnym.

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Rozmowa młodego krytyka ze starym