Wysocki, Leszek

Urodzony w 1953 roku w Krakowie; filolog klasyczny, tłumacz, twórca kabaretowy, recenzent teatralny.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1981 roku zamieszkały w Kanadzie, gdzie - do momentu przejścia na (nie)zasłużoną emeryturę w 2009 roku - pracował jako nauczyciel akademicki na dwóch montrealskich uniwersytetach, McGill i Concordii, prowadząc zajęcia z języka łacińskiego i starogreckiego, literatury i mitologii starożytnej, językoznawstwa ogólnego i indoeuropeistyki i paru innych - równie użytecznych w dzisiejszym stechnokratyzowanym świecie - dziedzin.

Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych oraz przekładów z języka łacińskiego na angielski (m.in. obszernego komentarza Petrusa Martyra do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, czy opublikowanych w serii Cambridge Texts in the History of Political Thought traktatów politologicznych Pufendorfa, Bacona i Hobbesa). Ma też na swym koncie kilka tłumaczeń na język polski – tak z literatury klasycznej

(m.in. Satyrikonu Petroniusza, wyd. PAU 2011), jak z literatury współczesnej, głównie dramaturgii anglo- i frankojęzycznej (m.in. Władcy much Goldinga w adaptacji Williamsa, Ostatniego mazurka Hausvatera, Zabawnego zdarzenia w drodze na Forum Sondheima, Shevelove’a i Gelbarta, czy Mechanicznej pomarańczy Burgessa w wersji musicalowej, aktualnie w repertuarze krakowskiego Teatru Ludowego).

Mimo kilkudziesięcioletnich ścisłych związków ze środowiskiem uniwersyteckim, obca mu jest akademicka pedanteria (nie mylić z solidnością warsztatową!), bufonada, sztywny rygoryzm i w ogóle – wszelkiego rodzaju zadęcie, nad które przedkłada autoironię, czego przejawem jest choćby przyświecające mu w działalności przekładowej motto własnego autorstwa:

"Próżno pan się, panie tłumacz,
nad przekładem swym tak biedzi;
czego głowa nie wyduma,
tego d... nie wysiedzi."