język polskijęzyk angielski

Fink i Fliederbusch

Tytuł oryginalny
Fink und Fliederbusch
Gatunek sztuki
Komedia
Obsada kobiet
Obsada mężczyzn

przekład: Małgorzata Leyko

Pisarz bohaterem sztuki czyni młodego żądnego sukcesu dziennikarza, który wykorzystując polaryzację na scenie politycznej, postanawia działać na dwa fronty, prowadząc dyskusję z samym sobą na łamach prasy polityczno-bulwarowej. Impulsem do zaciekłej dyskusji staje się płomienne przemówienie w parlamencie hrabiego Niederhofa, przedstawiciela arystokracji, na temat zamieszek w Strakonicach. Fliederbusch na łamach wiedeńskiej gazety liberalnej „Współczesność" decyduje się skomentować artykuł niejakiego Finka, zamieszczony w bulwarowym tygodniku „Elegancki Świat", a odnoszący się do słów deputowanego. Szybko jednak okazuje się, że Fink i Fliederbusch mają ze sobą wiele wspólnego. Zanim towarzysze pióra poznają prawdę, Fliederbusch postanawia wykorzystać mające wkrótce nadejść zmiany w „Eleganckim Świecie", oferując swoje usługi hrabiemu, który chce uczynić z tygodnika własną trybunę polityczną. Nim dojdzie do realizacji owych planów, uczynni koledzy, by pomścić zniewagę ukrytą między słowami opublikowanych już artykułów, zupełnie nieświadomi sytuacji, próbują sprowokować pojedynek między Finkiem i Fliederbuschem.

Sztuka Arthura Schnitzlera ukazała się w dwutomowym wydaniu Dramatów wybranych nakładem ADiT, czerwiec 2014.